ALGORITMI ELEMENTARI -
CIURUL LUI ERATOSTENE

PROBLEME ALGORITMI 6
 1. Să se afişeze toţi divizorii primi ai unui număr întreg n
 2. Să se scrie algoritmul prin care se afişează suma şi produsul divizorilor primi ai unui număr natural n care se introduce de la tastatură.

PROBLEME ALGORITMI (4+5)
 1. Să se determine cmmmc şi cmmdc a două numere a şi b introduse de la tastatură.
 2. Se introduc n numere de la tastatură. Să se afişeze numerele prime.
 3. Să se afişeze primele n numere prime, n introducându-se de la tastatură.
 4. Să se afişeze primele n numere prime care au suma cifrelor mai mică decât un număr m, m şi n introduse de la tastatură.
PROBLEME (ALGORITMI 1+2+3) 26.03.2012
 1. Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze suma şi produsul cifrelor pare sau impare. REZOLVARE
 2. Se citesc de la tastatură n numere naturale. Să se afişeze pentru fiecare număr din şir, numărul obţinut prin eliminarea tuturor cifrelor 0. REZOLVARE
 3. Să se afişeze toate numerele care sunt palindrom şi care aparţin intervalului [a,b]. Valorile a şi b se citesc de la tastatură. REZOLVARE
 4. Să se afişeze toate numerele din intervalul [a,b] care au suma cifrelor un număr par. Valorile a şi b se citesc de la tastatură. REZOLVARE
 5. Se citesc de la tastatură un număr k diferit de 0, şi un şir de numere întregi, până la întâlnirea lui 0. Să se afişeze câte numere din şir au suma cifrelor k REZOLVARE
TEMA pentru determinarea maximului, minimului
 1. Se introduc de la tastatura numere pana la introducerea lui zero. Să se afişeze valoarea minimă şi de câte ori apare în şir.
 2. Se introduc de la tastatură n numere întregi. Să se afişeze primele două valori maxime (minime) şi de câte ori apar în şir.


TEMA SEMESTRUL I
 1. Se citesc de la tastatură n numere întregi, să se afle câte sunt divizibile cu trei.
 2. Se citesc de la tastatură n numere întregi nenule. Să se calculeze suma celor impare şi produsul celor pare.
 3. Se citesc trei numere de la tastatură a, b, c. Să se verifice dacă ele sunt termenii unei progresii geometrice
 4. Se citesc de la tastatură două numere întregi a şi b. Să se calculeze a*b fără a utiliza operatorul *.
 5. Să se calculeze suma inverselor primelor n numere naturale.