FIŞE DE LUCRU POWER POINT
  1. + PACHET FIŞIERE 27 MARTIE
FIŞE DE LUCRU EXCEL
  1. - 6 MARTIE 2012
  2. 13 MARTIE 2012
  3. - 20 MARTIE 2012TEST DE EVALUARE HTML -+
Aplicaţii
  1. Realizaţi o prezentare Powerpoint despre importanţa bazelor de date în societatea de azi ( aprox. 5 diapozitive)
aplic5_1.jpegaplic5_2.jpeg

Aplicaţii tip examen de competenţe digitale


  1. 1.jpeg